První graf z výsledků třetí vlny statistických šetření

09.05.2014

Vědecký tým Výzkum insolvence uvolňuje první informace z výsledků třetí vlny statistických šetření insolvenčních řízení v České republice.

 Ve třetí vlně statistických zkoumání insolvenčních řízení vykazuje vzorek podstatně vyšší uspokojení věřitelů zajištěných i nezajištěných, než jaké byly zjištěny v předchozích zkoumáních. Podle předběžného závěru vědeckého týmu Výzkum insolvence jde pouze u postupné zpřesňování dosahovaných výsledků. Kompletní datová základna a analýza třetí vlny bude zveřejněna během čtrnácti dnů.

 

 I když se ve třetí vlně otočil poměr mezi řízeními s úpadkem a bez úpadku, základní rozdělení důvodů, přič některá insolvenční řízení k vyhlášení úpadku vůbce nedopějí, zůstává stále velmi podobný.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.