Nové údaje z třetí vlny - vzorek byl upřesněn a vydal zajímavá tajemství

06.06.2014

Zatím poslední analyzovaná třetí vlna zkoumání skutečného průběhu isnolvenčních procesů přináší zajímavé novinky. Po revizi dat například vychází, že v nyní analyzovaných případech dosáhli zajištění věřitelé uspokojení 48,53 procenta z objemu svých pohledávek.

Samozřejmě je pravděpodobné či spíše jisté, že skutečné číslo uspokojení pohledávky je ještě o něco vyšší, i když tento posun již bude spíše symbolický. To je dáno tím, že ta část zajištěné pohledávky, která není uspokojena ze zpeněžení zástavy, se přemění na pohledávku nezajištěnou. Pokud tedy nezajištění věřitelé dostávají asi 3,55 procenta svých pohledávek, pak platí, že tento podíl dostanou také původně zajištění věřitelé a v jejich případě půjde o 3,55 procenta ze 51,47 procenta původního objemu pohledávky.

Základní data o výsledcích třetí vlny statistických zkoumání

 

Uznané pohledávky

Objem výplaty

Uspokojení (%)

Zajištění věřitelé

621 122 903 Kč

301 417 866 Kč

49%

Nezajištění věřitelé

2 565 079 189 Kč

91 023 098 Kč

4%

Pohledávky za majetkovou podstatou

117 895 967 Kč

93 972 052 Kč

80%

Pohledávky postavené na roveň pohl. za majetk. podstatou

111 446 916 Kč

77 075 680 Kč

69%

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.