2. vlna

Kompletní výsledky druhé vlny statistických šetření - finální verze03.08.2014 V souladu s podmínkami projektů řešených s podporou TA ČR týmem Výzkum insolvence zveřejňujeme kompletní a očištěné výsledky druhé vlny statistických šetření. Oproti předchozím datovým souborům obsahuje toto vyhodnocení některé další tabulky a grafy. více

Analýza výsledků druhé vlny statistických zkoumání15.01.2014 Druhá vlna statistických zkoumání, o které jsme již několikrát informovali, byla podrobena revizi zdrojových dat a na základě těchto opravených údajů byly vytvořeny nové výpočty hlavních ukazatelů insolvenčních řízení. Ty nyní předkládáme v rozsáhlém dokumentu, kde jsou dále využita i statistická šetření Ministerstva spravedlnosti České republiky, která byla využita v důvodové zprávě k návrhu novely insolvenčního zákona (tak zvyná revizní novela účinná od 1. ledna 2014) více

Zdrojové soubory z druhé vlny statistických šetření16.12.2013 Po dokončení rozsáhlé revize datových souborů ze statistického šetření v rámci druhé vlny výzkumu zveřejňuje tým Výzkum insolvence zdrojová data k této vlně. "Nicméně se ukazuje, že i po této revizi budeme muset doplnit některé položky o zpřesněná čísla a zpřesněné údaje dohledané v konkrétních záznamech v insolvenčním rejstříku," uvedl v této souvislosti člen týmu Výzkum insolvence doc. Luboš Smrčka. více

Prezentace druhé vlny statistických šetření o průběhu insolvenčních řízení17.10.2013 K dalšímu využití nabízí tým Výzkum insolvence prezentaci II vlny statistických šetření - hlavní výsledky byly zveřejněny na tiskové konferenci v rektorském salónku Vysoké školy ekonomické v Praze dne 17. října. více

Tisková zpráva týmu Výzkum insolvence ke zveřejnění údajů z druhé vlny statistických šetření17.10.2013 Vědecký tým Výzkum insolvence zahájil v roce 2012 sérii statistických zkoumání skutečných výsledků insolvenčních řízení vedených v České republice po 1. lednu 2008, tedy po účinnosti nyní platného insolvenčního zákona (Zákon 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení). Z výsledků šetření například vyplývá, že výnosy věřitelů z těchto řízení jsou velmi nízké. více

Archiv


O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.