1. vlna

První vlna statistických výzkumů probíhala na přelomu let 2012 a 2013. Zkoumáno bylo cca 730 insolvenčních případů, do samotného vyhodnocení pak bylo zařazeno celkem 675 případů.

Analytické práce členů týmu vycházející z podkladů první vlny výzkumů11.10.2013 Členové vědeckého týmu Výzkum insolvence věnovali analýze první vlny statistických zkoumání několik vědeckých prací. Některé z nich je možné získat přímo zde na webových stránkách, řada jiných ale byla publikována v českých i zahraničních časopisech nebo ve sbornících z konferencí a tedy není možné je zde uveřejnit v plném rozsahu více

Datový soubor, na základě kterého bylo uskutečněno vyhodnocení první vlny statistického zkoumání08.10.2013 Jedním z úkolů vědeckého záměru, který zpracovává tým Výzkum insolvence, je podle schváleného projektu příprava dotazníku, který by umožnil průběžné získávání statistických dat o výsledcích insolvenčních řízení v České republice. Tento dotazník začal vznikat v roce 2012. Procházel různým testováním, během kterého byl postupně dotvářen. První rozsáhlejší vlna zpracování dat se uskutečnila na přelomu let 2012 a 2013. více

První rámcové vyhodnocení dotazníků z první vlny statistických šetření07.10.2013 Následující údaje jsou mechanickým vyhodnocením dat získaných z první vlny statistických šetření insolvenčních případů. Neobsahují žádné analytické závěry a vycházejí z celkového vzorku vyhodnocovaných případů, což je po úvodní korekci množina 675 případů. V jednotlivých navazujících vědeckých pracech jsou někdy používány jiné vzorky, tedy jsou eliminovány další případy, jejichž případné zařazení do vzorku nebylo vhodné vzhledem k účelu výzkumu. více

Archiv


O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.