Restrukturalizace - reorganizace - sanace

Specializovaná forenzní agentura zaměřená na vyšetřování sofistikované finanční kriminality páchané managementem a zaměstnanci v segmentu privátních společností a veřejné správy Surveilligence zveřejnila nové statistiky počtu insolvenčních návrhů zahrnující i srpen letošního roku.

Surveilligence hlásí další pokles počtu insolvenčních návrhů

"Očekávali jsme to již nějakou dobu a poslední údaje to potvrzují. Již nás zřejmě nečeká další systémový pokles počtu insolvenčních řízení, prohlášených konkurzů a povolených reorganizací. Spíše je rozumné očekávat, že nyní, po nějaké budoucí době relativně stálých čísel, můžeme předpokládat určitá postupná zvyšování počtu případů a to v závislosti na vývoji hospodářského cyklu," uvedl docent Smrčka.

Nová zpráva společnosti Surveilligence za srpen tohoto roku (celá zpráva k dispozici ZDE) mimo jiné uvádí řadu zajímavých informací:

V srpnu 2018 bylo podáno 82 insolvenčních návrhů, tj. o 10 návrhů méně než v červenci 2018. Počet insolvenčních návrhů stále nedosahuje úrovně let 2016 a 2017.

Více než 60% insolvenčních návrhů v srpnu 2018 bylo podáno na firmy se stářím nad 10 let, polovina z firem měla méně než 10 pracovníků.

V srpnu 2018 bylo prohlášeno 48 konkurzů právnických osob, o 16 méně než v červenci 2018 (64 konkurzů).

Kumulativně se počet konkurzů a reorganizací drží v prvních osmi měsících 2018 stále pod úrovní let 2016 a 2017.

V srpnu 2018 byly 2 povolené reorganizace (stejně jako v červenci 2018).

V srpnu 2018 byl úpadek řešen formou konkurzu nebo reorganizace většinou ve firmách existujících nad 5 let, které zaměstnávaly méně než 5 pracovníků.

Základní kapitál třech čtvrtin úpadců, kteří skončili v srpnu 2018 v konkurzu, nepřevyšoval 1 mil. Kč.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.