Restrukturalizace - reorganizace - sanace

Nová zpráva Creditreform: Počet insolvenčních návrhů v roce 2017 stejně jako v předchozích třech letech klesal. Pokles však byl výraznější, meziročně o 21,6 %.

Vývoj počtu insolvenčních návrhů v roce 2017 kopíruje pozitivní vývoj ekonomiky. Současně se do jejich počtu bezpochyby odrazila i novela insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost k 1. 7. 2017. Novela Insolvenčního zákona platná od 1. 7. 2017 obsahuje řadu změn. Mimo jiné ukládá právnickým osobám povinnost dokládat svoji pohledávku uznáním dlužníka s ověřeným podpisem nebo vykonatelným rozhodnutím nebo notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti nebo potvrzením auditora a hned při podání insolvenčního návrhu hradit zálohy. U fyzických osob zpřísňuje podání insolvenčního návrhu podmínka, že insolvenční návrh s návrhem na oddlužení může podat jen akreditovaná a odborně způsobilá osoba.
 
Pokud se zaměříme na hodnoty insolvenčních návrhů platné od vzniku Insolvenčního zákona v roce 2008, můžeme vidět poměrně strmý nárůst, a to až do roku 2013, kdy byla zaznamenána historicky nejvyšší roční hodnota 36 909. Pak už zaznamenáváme jen pokles - v období 2017/2016 je pokles již 21,6 % na 23 146 insolvenčních návrhů. Pozitivní vývoj ekonomiky se odráží v poklesu insolvenčních návrhů jak u firem (1803 insolvenčních návrhů), tak u spotřebitelů (21 343 insolvenčních návrhů fyzických osob vč. nepodnikajících živnost).

Celou zprávu společnosti Creditreform naleznete ZDE.

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.